၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းမှတ်တမ်း – iSeeMedia
Other

၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းမှတ်တမ်း

၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။

Click to comment

Most Popular

To Top